Na utworzenie Koła misyjnego przy naszej parafii miały wpływ kilkakrotne odwiedziny misjonarzy w naszym kościele. Ich ciekawe relacji z pracy na misjach rozbudziły naszą wyobraźnię i chęć działania na rzecz pomocy misjom.

Koło Misyjne rozpoczęło swoją pracę w listopadzie 2008r. Wspieranie misjonarzy i pomoc misjom- oto cel działania Koła. Pragniemy poznawać trudną i często niebezpieczną pracę misjonarzy we wszystkich zakątkach świata. Pomagają nam w tym filmy na temat pracy misjonarzy i wolontariuszy, a także czasopisma, takie jak "Misyjne Drogi", "Misjonarz", "Wrota Afryki". Szczególnie interesują nas listy misjonarzy, mówiące o trudzie, poświęceniu, ale także o pięknych aspektach tej pracy. Postanowiliśmy wspierać ich modlitwą, szczególnie różańcową. Modlimy się więc o powołania misyjne i o wytrwałość dla tych dzielnych kapłanów. Uważamy ich za prawdziwych bohaterów. Porzucili oni dom rodzinny i uroki życia w ziemi ojczystej, aby w niewyobrażalnie trudnych warunkach głosić Dobrą Nowinę biednym ludziom, a także uczyć się godnie żyć. Ci "szaleńcy Boży"- naszym zdaniem- nie znajdują sobie równych w swoim poświęceniu, narażaniu swego życia, w codziennym wypalaniu się w ofierze na rzecz słabych, uciśnionych, wykorzystywanych i poniżanych, a szczególnie dzieci. Poruszają nas głęboko listy misjonarzy, ukazujące ich codzienny trud, zmagania z siłami przyrody, a także ich radości. Rozumiemy, że nie wolno nam pozostawić ich samym sobie. Dlatego wspieramy ich modlitwą, a w miarę możliwości- materialnie. Ksiądz Tomasz postarał się o adresy misjonarzy pracujących w Brazylii, Boliwii, Tanzanii, na Madagaskarze, w Bułgarii, na Ukrainie i w Rosji. Napisaliśmy do nich serdeczne listy. Korespondujemy z misjonarzami z Tanzanii, Ukrainy i Rosji. Wysyłamy im paczki i drobne ofiary pieniężne. Wielką radość sprawiła paczka świąteczna wysłana do Sambora na Ukrainie, gdzie posługa wśród Polaków, szczególnie wśród dzieci, sprawują siostry Rodziny Maryi. Panujemy wysłanie im kolejnej paczki świątecznej.

W spotkaniach Koła Misyjnego chętnie uczestniczył ks. dr Jacek Stępczak- były proboszcz parafii p w. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana, opowiadając nam o misjach w Zambii, gdzie wcześniej pracował. Spotkał się z nami Także ojciec Andrzej Mądry z Tanzanii, przebywający na urlopie w ojczyźnie. Przedstawił nam film o swojej pracy i zapoznał nas z barwnymi i ciemnymi stronami życia społeczności afrykańskiej. Będziemy się za niego modlić. Naprawdę tego potrzebuje. Gościliśmy także w naszej wspólnocie ks. Lucjana Bartkowiaka – misjonarza obrządku wschodniego w Bułgarii.

Przed nami na pewno wiele jeszcze ciekawych spotkań.

Polecamy

Polecane modlitwy

Polecane modlitwy

"Święty Rochu, Błogosławionym tyś obrońcą i Patronem morowego powietrza, proś za nami Pana Boga, aby nas minęła morowa plaga, tak nam Boże daj" AD 1709

Polecane modlitwy

Intencja Żywego Różańca na lipiec:

Módlmy się w int. wypoczywających na wakacjach o bliskość z Bogiem oraz za pielgrzymów Poznańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

Parafialny FB

 


STANOWISKO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC DZIAŁAŃ JANA PAWŁA II ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZESTĘPSTW SEKSUALNYCH WOBEC MAŁOLETNICH  <LINK>

Kościół w obiektywie